ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ

ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ಜನವರಿ, 2020 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ನೀನೆಂಬ ಮಾಯೆ

ನೆನಪುಗಳ ತೀರದಿ ಕಣ್ಣ ಮಿಟಿಕಿಸುತಾ ಅಲೆದಾಡುತಿರುವೆ  ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ ನನ್ನ ಮನದಂಗಳದಿ ಸುಳಿದಾಡುತಿರುವೆ  ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಬಂದು ನೀ ಹೊಳೆಯಲು  ಪರಿತಪಿಸುವುದು ನಾ ತಿಳಿಯದೆ  ನನ್ನೀ ಮನವೆಂಬ ಕಡಲು   ಕಳೆಯೋಣ ದಿನವಿಡೀ ಹೀಗೆಯೇ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆಯಾಡುತಾ  ಸನಿಹವಾಗಲಿ ಮನವು  ತಿಳಿಯದೆ ನಿನ್ನಲಿ ವಿಲೀನವಾಗುತಾ ವರುಷಗಳೆ ಸಾಗಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದು ಆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನು  ವರ್ಣಿಸಲಾಗದು ಇಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ಸುಂದರ ಅಧ್ಯಾಯವನು                                                              ❤ಜೇಎಮ್ಎಚ್